Ročník 2008

Únor
Obavy z nízkých teplot se nenaplnily ani v měsíci únoru. Průběh tohoto měsíce byl velmi teplý a pro révu příznivý. Pokračovali jsme v řezu u odrůd Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Zweigeltrebe, Muškát moravský a Frankovka. Dřevo ani očka nebyly poškozeny. Řez byl dělán na jeden tažeň a zásobní čípek. Ke konci měsíce jsme začali s řezem mladých 4 letých keřů. Odrůdy Ryzlink rýnský a Chardonnay zimu přečkaly v naprostém pořádku, jen u druhé jmenované odrůdy jsme zaznamenali okus kmínků zajíci a to i přesto, že byly mladé keře ošetřeny repelentním přípravkem proti okusu. Průběh zimy je celkově velmi mírný a zajímavé je to, že i přes dostatek potravy i okusu pro zajíce v okolí vinic, se tatato zvířata pouští směle do našeho Chardonnay! Zřejmě jim tato odrůda nebývale chutná! Inu nedivíme se jim.

Březen
Začátek měsíce března byl teplotně nadprůměrný, v první dekádě dokonce réva začala slzet. Srážkově byl měsíc březen v průměru. V poslední dekádě měsíce přišlo velmi citelné ochlazení až -7°C révu však snad tyto teploty nijak nepoškodily. Dokončovali jsme řez mladých čtyřletých výsadeb. S řezem dvouleté Pálavy se začlo na konci měsíce. Dvanáctiletá výsadba na Svidrunku je již ostříhána a začínáme zde vyhrnovat réví.

Duben
V měsíci dubnu byly srážky i teplota vyrovnané. Réva bez problémů rašila. Pouze u odrůd Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský a Sauvignon jsme zaznamenaly velký výskyt hálčivců, proti kterým jsme museli révu ošetřit i přes to, že je ve vinici dravý roztoč. Díky vyrovnaným srážkám a teplotám měla réva slušné přírůstky a ke konci měsíce jsme již mohli posoudit násadu pro letošní rok. Dále se v tomto měsíci začaly provádět první zelené práce – čištění kmínků a podlom, kdy se odstraňují vyrašené podočka a nechává se pouze hlavní očko. Dle průběhu počasí, přírůstků a násady můžeme být s průběhem růstu révy v tomto měsíci spokojeni. Uvidíme, co si pro nás příroda připraví za překvapení v dalších měsících.

Květen
S průběhem počasí v tomto měsíci jsme byli spokojeni, dostatek srážek zejména v první dekádě a vcelku vyrovnané teploty byly pro intenzivní růst révy ideální. Odrůdy, u kterých jsme v minulém měsíci zaznamenali poškození hálčivci tomuto poškození, už odrostly .Révu jsme v tomto měsíci zatím nijak chemicky neošetřovali. Prováděli se opět zelené práce – druhé čištění kmínků, dodělával se podlom a koncem měsíce května se provádělo zastrkování letorostů do drátěnky. Dále se v tomto měsíci provádělo pravidelné mulčování meziřadí a okopání příkmeného pásu výkyvnou sekcí. Na konci měsíce začalo kvetení u odrůdy Baco č.1.

Červen
Pokračoval intenzivní růst révy. Teploty byly dosti vysoké, agronomicky výrazná srážka v tomto měsíci byla poze jedna. Réva začala naplno kvést 4.6. a to nejdříve odrůda Chardonnay. Před květem jsme provedli první preventivní ošetření proti houbovým chorobám + přihnojení révy na list. V průběhu kvetení bylo počasí téměř ideální bez srážek a teplotně vyrovnané. Kvetení skončilo 19.6. a to u odrůdy Ryzlink vlašský. Réva odkvetla bez problémů a o týden dříve než loňský rok. Po odkvětu, kdy je réva nejvíce citlivá na houbové choroby, jsme provedli další preventivní ošetření plus další přihnojení na list. Dále se v tomto měsíci prováděly zelené práce a to zastrkávání letorostů, vylamování zálistků a ožínání vrcholů letorostů. Nyní ke konci měsíce června a začátkem července bude velmi důležité množství srážek! Právě v tomto období začíná intenzívní růst bobulí, kdy réva potřebuje dostatek vody.