Ročník 2006

Zima ročníku 2006 byla extrémě teplá, réva přezimovala bez nejmenších problémů. Nástup jara byl velmi rychlý a řez a vázání tažňů bylo provedeno dříve než v předchozích letech. Réva začala rašit o přibližně 14 dní dříve oproti dlouhodobému průměru. Růst letorostů byl vyrovnaný, roztoči i přes teplou zimu na starší révě nepůsobily problémy. Pouze na mladé dvouleté výsadbě se projevil hálčivec. Kvetení proběhlo v optimálním počasí a včas.

Po celou dobu růstu bobulí bylo dostatečné množství vláhy, což se projevilo v dobrém zapojení hrozů. Houbové choroby jsme bez větších problémů udrželi pod prahem hospodářské škodlivosti. V tomto roce jsme zaznamenali větší tlak Peronospóry v období těsně po odkvětu. Poprvé jsme k ochraně před obaleči použili feromonového matení samců, tudíž jsme neprováděli žádné chemické ošetření proti tomuto škůdci. Při vyhodnocení sezóny jsme ve vinici v pozorovaném úseku nenašli jediný napadený hrozen.

V období zaměkání a zrání hroznů bylo optimální rozložení srážek což révě velmi prospělo.Tonto rok byl charakteristický nádherným sluným podzimem. Slizeň proběhla bez sebemenších problémů a bez jediného přerušení z důvodu počasí.Po technologické stránce nebyl problém. Velmi vysoká zdravotní kvalita hroznů, dobrý poměr cukrů a kyselin.

Mošty se dobře odkalovaly, byly dobře zásobeny dusíkem, jen nám vadil vysoký obsah polyfonolů v moštech díky špatnému mlýnku, který byl již v následující sezoně nahrazen. Kvašení probíhalo bez problémů a vína se dařilo včas zastavovat na požadovaných zbytcích cukru. Tento ročník bude patřit k těm, na které vinař a vinohradník rád vzpomíná. Stejně spokojen s ním je i náš zákazník.