Leden 2008

Klimatický průběh měsíce ledna je možno přirovnat k teplému lednu roku 2007. Nejnižší teplota, která byla v tomto měsíci zaznamenaná, byla -13 stupňů Celsia. Účínkům této teploty byla réva vystavena pouze jeden den, což ji nemohlo nijak ohrozit.

Dřevo všech odrůd na Svidrunku i na Mitrberku je velmi dobře vyzrálé, takže ani případné další nízké teploty, které mohou příjít, révu nepoškodí. Nebezpečí by ovšem začínalo při -20 stupních Celsia. Měli jsme obavu z nízkých teplot zejména u mladé dvouleté výsadby odrůdy Pálava. Nové kmínky jsou příliš silné, tudíš by dřevo mohlo být špatně vyzrálé. Po provedení kontroly vyzrálosti se naše obavy nepotvrdily, protože dužnina na průřezu révím zaujímala méně než 1/3 průměru réví.

V tomto měsíci jsme začali s řezem odrůdy Sauvignon . Tato v růstu dosti bujná odrůda měla dostatek dřeva, ze kterého bylo možno vybrat tažně. Dřevo ani očka mrazy poškozeny nebyly, řez se prováděl na jeden zásobní čípek a dva tažně.